Het juiste boomadvies geeft doordachte beslissingen!


Vragen rond bomen

Er brak een tak af tijdens de laatste storm en je vraagt je af of die mooie linde nu nog wel veilig is? Al die zwarte vlekjes op het blad van de esdoorn in de voortuin, wat moet je daar nu mee? Na de werken aan het voetpad komt de beuk vooraan nog maar moeilijk in blad, hoe komt dit? Zoveel vragen rond bomen die gesteld kunnen worden, maar waar je geen antwoord op kan vinden.

Meer dan
0
vragen?

Methoden

Afhankelijk van de situatie en de noden van je boom, kunnen we volgende methodes aanbieden:

 • Kliminspectie


  Hierbij wordt de boom niet enkel van op de grond bekeken en beoordeeld, we gaan daadwerkelijk doorheen de kruin van de boom en langs plaatsen die niet van op de begane grond zichtbaar zijn, om deze nader te onderzoeken en te kijken of hier verdere maatregelen getroffen moeten worden.

 • VTA

  Visual Tree Assessment, een beoordeling van je boom, op vlak van uiterlijke kenmerken. Gezondheid (op vlak van conditie en vitaliteit), veiligheid en gestel worden beoordeeld aan de hand van internationaal bewezen theorie├źn zoals Matteck en Roloff.

 • Tomografie


  Is een onderzoeksmethode waardoor bomen intern onderzocht kunnen worden door middel van geluidsgolven.

 • Trekproef


  Is een onderzoeksmethode die de stabiliteit van de boom in zijn geheel in kaart brengt. Door de boom effectief aan trekkrachten te onderwerpen, wordt de belasting van een storm op de boom nagebootst.

 • Standplaatsonderzoek

  Het resultaat van dit soort onderzoek vertelt of de huidige / toekomstige groeiplaats geschikt is om een boom gezond groot te laten worden. Hierbij kunnen we bodemdichtheid, voedselvoorziening, waterinfiltratie en nog vele andere parameters in beeld brengen.

 • Werfbegeleiding


  Bomen zijn een meerwaarde voor vastgoed. Veranderingen op til? Bescherm dan je bomen. Contacteer ons voor deskundig en onderbouwd advies. Zo blijven je bomen tijdens en nog lang na de werken overeind.